บริการของเรา


" บริการที่หลากหลายของศรีกรุงโบรคเกอร์ ไม่ใช่แค่ขายประกัน แต่ทำทุกธุรกรรม ที่เกี่ยวข้อง "

บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์จำกัดให้บริการรับทำประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยอัคคีภัยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยการเดินทางประกันภัยสุขภาพประกันภัยการขนส่งประกันภัยเบ็ดเตล็ด และ มีพันธมิตรคู้ค้าทางธุรกิจมากกว่า 35 บริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าประกันภัยที่หลากหลายตามความเหมาะสม ดังสโลแกน " เบี้ยถูก คุ้มครองดี บริการเยื่ยม "ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง อีกทั้งยังเป็นผู้นำอันดับต้นๆของโบรคเกอร์ประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุดของประเทศด้วย

บริษัท ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขี้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยคุณศรีกรุง และคุณดวงพร อรุณสวัสดี ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการมีประกันภัยทั้งในส่วนของประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจึงได้เกิดแนวความคิดที่จะ
ต่อยอดฐานธุรกิจประกันวินาศภัยเดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้นจึงพยายามที่จะผลักดันการบริการด้านประกันวินาศภัยนั้นให้สามารถดำเนินงานควบคู่ไปกับการให้บริการด้านประกันชีวิตในลักษณะที่ครบวงจรให้ได้ เพราะท่านทราบดีว่าความกังวลของลูกค้านั้นแตกต่างกันไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่หมายถึงคนที่เรารักและไม่ใช่เฉพาะปัจจุบันแต่รวมถึงอนาคตของพวกเขาด้วย ดังนั้นท่านจึงพยายามที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมถึงส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนั้นสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างลงตัวให้ได้มากที่สุด ด้วยสโลแกน " ดูแลทุกช่วงชีวิต คิด-เพื่อ-คุณ "
บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด หรือรู้จักกันในนาม 724 ประกันออนไลน์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานร่วมด้วย 2 ผู้บริหาร คือ คุณนวพร อรุณสวัสดี และคุณปกรณ์ ปิ่นเวหา ซึ่ง 724 ประกันออนไลน์ต่อ ยอดขยายธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย จากบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการสามารถทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการประกันภัยอย่างสะดวกรวดเร็วได้ยิ่งขึ้นบริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทจัดทำเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดอันดับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการนำรถเข้าซ่อม บริษัทประกันภัย หรือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ด้วยกันเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต่อไป โดยแหล่งข้อมูลจะมาจากการเข้าสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศ และรวมถึงข้อมูลจากการทำสำรวจความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการต่อไป.