สาขาศรีกรุงโบรคเกอร์

ปัจจุบันศรีกรุงโบรคเกอร์มีศูนย์สาขาให้บริการด้านประกันภัยทุกชนิด กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สอบและอบรมต่ออายุบัตร และขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิตอีกด้วย.