สมัครสมาชิกรับส่วนลด


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

สมาชิกซื้อใช้ (ไม่มีใบอนุญาต)

สมาชิกนายหน้า (มีใบอนุญาต)

การต่ออายุสมาชิก

การเป็นสมาชิกจะเป็นตลอดไปไม่มีวันหมดอายุ แต่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ปีต่อปี หากไม่มีการติดต่อกับศรีกรุงโบรเกอร์เกิน 1 ปี รหัสสมาชิกจะถูกระงับใช้ชั่วคราว

การต่ออายุสมาชิกสำหรับสมาชิกซื้อใช้ เพียงแค่ซื้อประกันวินาศภัยใด ๆ ก็ได้ก่อนที่อายุสมาชิกจะหมดลง ก็จะถือเป็นการต่ออายุสมาชิกอีก 1 ปี นับจากวันที่ซื้อประกันวินาศภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ในรหัสสมาชิกตนเองเป็นครั้งสุดท้าย

การต่ออายุสมาชิกสำหรับสมาชิกนายหน้า ศรีกรุงโบรคเกอร์บังคับนายหน้าทุกคนต้องต่ออายุสมาชิกด้วย ประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกเท่านั้น โดยจะเลือกใช้แผนไหนก็ได้

การต่ออายุสมาชิกสำหรับผู้ที่รหัสสมาชิกถูกระงับการใช้งานชั่วคราว เพียงแค่ต่ออายุสมาชิกด้วยการซื้อประกันอุบัติเหตุสำหรับสมาชิกแผนไหนก็ได้อีกครั้ง โดยไม่ต้องเขียนใบสมัครสมาชิกใหม่ เพียงเท่านี้ก็สามารถกลับมาใช้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้เหมือนเดิม