ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่ 79/7-8 ถนนพัฒนาการคูขวาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000