ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ปัตตานี

300/60-61 หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี