ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ตรัง

59/73 ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000