ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ภูเก็ต

32/194-195 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000