ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.สุราษฎ์ธานี

148/141-142 ม.5 ถนน กาญนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  84000