ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.อุบลราชธานี

145/6 ถนนอุบลตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000