ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ขอนแก่น

เลขที่ 311,311/1 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000