ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)

เลขที่ 60/26  ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย  ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110