ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ลำปาง

เลขที่ 126 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 52000