ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.เชียงราย

8/7-8 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000