ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.พิษณุโลก

444/7-8 ถนนสีหราชเดโชชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000