ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.นครสวรรค์

49/40 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000