ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ระยอง

131/80 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000