ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ฉะเชิงเทรา

เลขที่197/4 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24000