ศรีกรุงโบรคเกอร์ สาขา จ.ชลบุรี

109/1 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000