6 ข้อควรรู้ก่อนทำประกันอัคคีภัย

 

1. ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย จะใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนผู้ที่ใช้บ้านพักอาศัยในการประกอบธุรกิจด้วยจะต้องซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบการ

2. ความคุ้มครองหลักของประกันอัคคีภัยประกอบไปด้วย 6 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากยานพาหนะทางบก, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่ใช่น้ำท่วม) ส่วนที่เพิ่มเติมไปจากนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัท

3. ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัยได้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัย และเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง และพรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัย

4. ทุนประกันที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย คำนวณจากต้นทุนการปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่ใช่ราคาซื้อบ้าน) + ราคาเฟอร์นิเจอร์

5. ควรซื้อทุนประกันอัคคีภัยไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน หากเกิดอัคคีภัยจะสามารถได้รับสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ทำไว้ แต่หากซื้อทุนประกันต่ำกว่า 70% หากเกิดอัคคีภัยจะใช้หลักการเฉลี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะน้อยกว่ามูลค่าความเสียหายที่แท้จริง

6. ประกันอัคคีภัยยิ่งเลือกระยะคุ้มครองที่ยาวขึ้น เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อปีจะยิ่งลดลง แนะนำให้ทำระยะไม่เกิน 3 ปีเพราะราคาการก่อสร้างจะมีปรับเพิ่มทุกปี

 

แพคเกจประกันอัคคีภัย
สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ซื้อในราคาพิเศษ

 

แพคเกจประกันอัคคีภัย
สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ซื้อในราคาพิเศษ

สนใจซื้อประกัน/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ท่านยินยอมให้นายหน้าประกันภัย ภายใต้ศรีกรุงโบรคเกอร์ จัดเก็บและใช้ข้อมูลเบื้องต้นนี้เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัย ที่เหมาะสมแก่ท่านต่อไป