Nature


ผู้ที่สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุ
พร้อมสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์

 

1. คนไทย อายุ 17-90 ปี แต่ละช่วงอายุซื้อแผนประกันภัยได้แตกต่างกัน

2. ในแต่ละแผน ทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาเดียวกัน โดยไม่แบ่งเพศ อาชีพ และสุขภาพร่างกาย

3. มีทั้งแผนที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลให้เลือกใช้

4. แผนมีค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย

5. ผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์จะถือเป็นการสมัครสมาชิก ส่วนผู้ที่เคยเป็นสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์แล้วจะถือเป็นการต่ออายุสมาชิก
Nature

Nature
Nature Nature

 

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุพร้อมสมัครสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์


ได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ

รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุที่เลือกซื้อ ความคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ได้รับสิทธิ์ซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสิทธ์ซื้อประกันวินาศภัยทุกชนิดในราคาสมาชิก ซึ่งราคาประหยัดกว่าบุคคลทั่วไป แต่จะประหยัดเพียงใดขึ้นอยู่กับ บริษัทประกันภัย ประเภทประกันภัย และช่วงเวลาที่ซื้อประกันภัย

เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สมาชิกจะได้รับส่วนลดประมาณ 5% - 12% หากเบี้ยประกันภัยสุทธิ 20,000 บาท ได้รับส่วนลด 12% เท่ากับได้ส่วนลด 2,400 บาท

 

รับผลตอบแทนเบื้องต้นหากแนะนำลูกค้า

หากแนะนำลูกค้าให้กับศรีกรุงโบรคเกอร์ในรูปแบบการแนะนำสมาชิก เมื่อสมาชิกที่เราแนะนำติดตัวซื้อประกันวินาศภัยใด ๆ กับศรีกรุงโบรคเกอร์ เราจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าแนะนำสมาชิก 1% จากยอดซื้อของสมาชิกคนนั้น ตลอดไป ตราบใดที่สมาชิกคนนั้นยังคงซื้อประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

เช่น หากสมาชิกที่เราแนะนำติดตัว ซื้อประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์ เบี้ยประกันภัยสุทธิ 20,000 บาท เราจะได้รับค่าแนะนำ 1% คิดเป็นผลตอบแทน 200 บาท และคิดผลตอบแทนให้ทุกครั้งที่มีการซื้อประกันภัย มากน้อยตามมูลค่าการซื้อแต่ละครั้ง

 

หากสนใจสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้

หากต้องการรายได้ที่เติบโตมากกว่ารายได้เบื้องต้น สามารถสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เพื่อสร้างอาชีพเสริมกับศรีกรุงโบรคเกอร์ได้